De verachting van de dood

De contemptu mortis
In zijn leerdicht De verachting van de dood (De contemptu mortis) uit 1621 behandelde Heinsius een algemeen menselijk thema: hoe moeten we omgaan met de eindigheid van het leven? Is er een leven na de dood? Of moeten we maar liever bij de aarde blijven? En hoe zit het met soldaten die voor het vaderland sneuvelen? Dergelijke vragen stelt Heinsius en hij geeft er zijn eigen en andermans antwoorden op.