Misery

Als bestsellerauteur Paul Sheldon een ernstig auto-ongeluk krijgt, wordt hij gered door zijn grootste fan, Annie. Maar zijn heldin blijkt ook zijn ergste nachtmerrie.
Annie kan niet accepteren dat Misery, haar geliefde romanpersonage, is vermoord door haar schepper en dwingt Paul om Misery weer tot leven te brengen. Paul is gekluisterd aan zijn rolstoel en heeft geen keus. Maar schrijvers beschikken ook over wapens...